Burs Başvuru Formu

Genel şartlara uyanlar, burs başvurusu için aşağıdaki formu eksiksiz doldurmalıdır.

1. Öğrenci Belgesi (Başvuru formu ile gönderilmeli)
2. Okuyan Öğrenciler Not Belgesi (Başvuru formu ile gönderilmeli)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru formu ile gönderilmeli)
4. 3 adet resim (Yüzyüze görüşmede getirilmeli)
5. İkametgah (Yüzyüze görüşmede getirilmeli)
6. Sabıka kaydı (Yüzyüze görüşmede getirilmeli)
7. Öğrenci adına 'Vakıf Bank’tan açılmış olan hesaba ait İban no
8. Öğrenciye ait değişmeyecek olan telefon no

Bu form ile, öğrenci belgenizin, not belgenizin ve nüfus cüzdanı fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir.
Belgelerinizi JPEG veya PNG türünde bu form ile yükleyerek gönderebilirsiniz.

Eksik, eski ve onaysız belgeler işlem görmeyecektir.
Belgeler açık ve net olmalıdır. İnternetten alınan sonuçlar işlem görmeyecektir.

 

BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİYE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı *
TC Kimlik No *
Baba adı *
Anne adı *
Uyruğu*
Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl) *
Doğum Yeri (İl, İlçe, Köy) *
Cinsiyeti*
Medeni hali*

BELGELER

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi * JPEG veya PNG formatında
Öğrenci Belgesi * JPEG veya PNG formatında
Okuyan Öğrenciler Not Belgesi JPEG veya PNG formatında

OKUL BİLGİLERİ

Üniversite Adı *
Fakülte *
Bölüm *
Sınıf*
Öğrenci no'su*
Giriş tarihi *
Bitiş tarihi (Normal sürede) *
Bitirdiği lise *

AİLENİN EKONOMİK DURUMU

Baba sağ mı?*
Baba Meslek (Çalıyorsa)
Baba Maaş
Anne sağ mı?*
Anne Meslek (Çalıyorsa)
Anne Maaş (Çalıyorsa)
Aile Reisi İş Adresi
Aile Reisi İkametgah Adresi
Ailenin oturduğu ev*
Diğer bilgi
Aylık ödemesi*

AİLE BULUNAN EVLENMEMİŞ KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

ÖĞRETİME DEVAM EDENLER VE ETMEYENLER (Başvuru sahibi hariç)

Adı Soyadı* Yaşı* Okulu ve sınıfı / İşi*

KİŞİSEL BİLGİLER

A- ÖĞRENİM SÜRESİNCE İKAMET DURUMUİkamet Edeceğim Yer:*
Diğer bilgi*

B- ADRESLER (Posta kodu mutlaka belirtilmelidir)

Öğrenimdeki Devamlı Adresim
Telefon numaram*
E-Posta adresi (Varsa)*
Ailemin İkametgah Adresi
Aile Telefon numarası*

REFERANS SAHİBİNİN:

Adı Soyadı*
Mesleği*
Telefon numarası*
Adresi*

 

  1. Derslerinde başarılı olamayan, sınıfını geçemeyen, okul yönetiminin ceza uygulamasına muhatap olan,
  2. Bursiyer öğrencilikle uyumlu olmayan siyasi faaliyette bulunan,
  3. Vakıf toplantı, seminer ve çağrılarına ve Vakıf komite başkanının çağrı ve uyarılarına mazeretsiz olarak katılmayan,
  4. Okul durumu ile ilgili gelişmeleri ders dönemlerinde Vakfa yazılı bilgi vermeyen,
  5. Öğrencilik düzeni ve özel yaşantısıyla vakıf prensiplerine aykırı davranışta bulunanlar ile Vakfın tanıtım ve gelişimini sağlayacak faaliyetlerde bulunamayan öğrencilerin bursu kesilir
  6. Bursiyer öğrenci meslek edindikten sonra vakfına maddi ve manevi destek vermeyi kabul ve taahhüt eder.

Vakfınızdan Burs alabilmek için gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Aşağıdaki bilgilerin gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulduğunu ve burs koşullarını incelediğimi, bildirimde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıktığı takdirde vakfın alacağı kararları kabul edeceğimi şimdiden beyan eder, burs programınızdan yararlanabilmem için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim.