Hakkımızda

Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz
 

Pütürge- Doğanyol Eğitim Vakfı, ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok yönlü ve donanımlı genç nesilleri yetiştirmektir. Yine her alanda, en iyileri uluslararası düzeyde yetiştiren ve çağlar boyu kültürlerimizin etkin bir bileşkesini taşıyan nitelikte bir özgüvene sahip, güçlü ve dünya çapında her alanda söz sahibi çağdaş bir Türkiye ve toplumunun oluşmasını sağlamaktır.

Misyonumuz

  • Eğitim gören ve bilimsel çalışmalarda bulunan öğrencileri teşvik etmek ve ödüllendirmek,
  • Bilimsel ve kültürel konularda konferans, panel vb. faaliyetlerde bulunmak, kongreler, kurslar düzenlemek,
  • Bilimsel, kültürel ve eğitici yayınlar üretmek,
  • Çevre ve çevre sağlığının korunmasına yardımcı olmak, toplumun sağlıklı beslenmesi için çalışmalarda bulunmak,
  • Öncelik bölgemiz olmak kaydıyla, sosyal sorumluluk projelerine öncü ve çözüm ortağı olmak.
  • Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunmaktır.
     
Bağış YapBAĞIŞ YAP