Duyurular

PÜTÜRGE EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI MALİ GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI

PÜTÜRGE EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI MALİ GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI

Yönetim Kurulunun 20.03.2024 tarihli toplantısında alınan 478 Sayı Nolu karar gereğince ekli gündemi görüşüp karara bağlamak için Genel Kurul üyelerinin toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Mali Genel Kurul toplantısı 27.04.2024 Cumartesi Günü Saat 14:00-18:00 arasında Vakıf Merkezimiz Ali Kuşçu Mh.Atpazarı Meydanı No:18 Fatih / İSTANBUL adresinde toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde 05.05.2024 Pazar Günü Saat 14:00-18:00 ‘ de Vakıf Merkezimiz Ali Kuşçu Mh.Atpazarı Meydanı No:18 Fatih / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Dr.Hasan Hüseyin ŞENER

Pütürge Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı

GÜNDEM

1. AÇILIŞ

2. DİVAN HEYETİ SEÇİMİ

3. SAYGI DURUŞU - İSTİKLAL MARŞI

4. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ

BAŞKANLIK DİVANI TARAFINDAN İMZA

EDİLMESİNE DAİR DİVANA YETKİ

VERİLMESİ ve YÖNETİM KURULU

BAŞKANININ KONUŞMASI

5. 2023 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET

RAPORU OKUNMASI

6. 2023 YILI DENETLEME RAPORUNUN

OKUNMASI

7. 2023 YILI GELİR VE GİDER CETVELLERİNİN

AYRICA 2024 YILININ TAHMİNİ BÜTÇESİNİN

OKUNMASI ve ONAYA SUNULMASI

8. RAPORLARIN MÜZAKERESİ -YENİ

ÜYELERİN MÜRACAATLARININ ONAYA

SUNULMASI

9. YÖNETİM ve DENETİM KURULLARININ AYRI

AYRI İBRA EDİLMESİ

10. TEMENNİLER ve KAPANIŞ

Bağış YapBAĞIŞ YAP